پوکی استخوان

//برچسب:پوکی استخوان

پوکی استخوان

پوکی استخوان ( Osteoporosis یا اُستئوپروز) چیست؟ پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است، در این بیماری میزان ماده مینرال و ماده آلی استخوان به طور متناسب کاهش می یابد. [...]