آرتروز

//برچسب:آرتروز

آرتروز یا Osteoarthritis چیست؟

 اُستئوآرتریت آرتروز یا Osteoarthritis   چیست؟ به لاتین معانی بخش بخش کلمه Osteoarthritis به صورت زیر می باشد. Osteo: استخوان Arthr: مفصل Itis: التهاب آرتروز شایعترین فرم بیماری آرتریت می باشد، [...]