خبرنامه شفاتاب

دومین کنگره زنان و سلامت خانواده

حضور شرکت شفاتاب دارو در دومین کنگره  سالانه سلامت زنان و خانواده در ایران زمان برگزاری: 10 لغایت 12 مرداد 1398 مکان همایش: مرکز همایش های برج میلاد - [...]

هشتمین همایش بین المللی طلای سبز

حضور شرکت شفاتاب دارو در هشتمین همایش بین المللی طلای سبز زمان برگزاری: 19 لغایت 21 تیر ماه 1398 مکان همایش: مرکز همایش های بین المللی هتل المپیک - [...]

برگزاری مورنینگ در بیمارستان فیروزگر

برگزاری جلسه آشنایی با محصول اسوالین برای پزشکان و دست اندر کاران بیمارستان فیروزگر زمان برگزاری: 23 اردیبهشت ۱۳۹6 محل برگزاری: تهران، بیمارستان فیروزگر [...]

بیستمین کنگره طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در بیستمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران زمان برگزاری: 11 لغایت 13 اسفند 1395 مکان همایش: تهران، مرکز همایشهای بین المللی رازی [...]

برگزاری مورنینگ در بیمارستان بقیه الله

برگزاری جلسه آشنایی با محصول اسوالین برای پزشکان و دست اندر کاران بیمارستان بقیة الله الاعظم زمان برگزاری: 4 بهمن 1395 محل برگزاری: تهران، بیمارستان بقیة الله الاعظم [...]

دهمین کنگره سالیانه روماتولوژی ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایران زمان برگزاری: 28 لغایت 30 مهر 1395 مکان همایش: تهران [...]

بیست و چهارمین کنگره جراحان ارتوپدی ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در بیست و چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران زمان برگزاری: 5 لغایت 9 مهر 1395 مکان همایش: تهران، مرکز همایش های بین المللی رایزن [...]

چهارمین همایش جراحی زانو و آرتروسکوپی

حضور شرکت شفاتاب دارو در چهارمین همایش دو سالانه بین المللی انجمن جراحی زانو ، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران زمان برگزاری: 28 لغایت 31 اردیبهشت 1395 مکان [...]