خبرنامه شفاتاب

برگزاری مورنینگ در بیمارستان فیروزگر

برگزاری جلسه آشنایی با محصول اسوالین برای پزشکان و دست اندر کاران بیمارستان فیروزگر زمان برگزاری: 23 اردیبهشت ۱۳۹6 محل برگزاری: تهران، بیمارستان فیروزگر [...]

1396-6-23 01:51:19 +00:00 23 اردیبهشت , 1396|Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

بیستمین کنگره طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در بیستمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران زمان برگزاری: 11 لغایت 13 اسفند 1395 مکان همایش: تهران، مرکز همایشهای بین المللی رازی [...]

1396-6-22 22:20:34 +00:00 13 اسفند , 1395|Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

برگزاری مورنینگ در بیمارستان بقیه الله

برگزاری جلسه آشنایی با محصول اسوالین برای پزشکان و دست اندر کاران بیمارستان بقیة الله الاعظم زمان برگزاری: 4 بهمن 1395 محل برگزاری: تهران، بیمارستان بقیة الله الاعظم [...]

1396-6-22 21:46:59 +00:00 4 بهمن , 1395|Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

دهمین کنگره سالیانه روماتولوژی ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایران زمان برگزاری: 28 لغایت 30 مهر 1395 مکان همایش: تهران [...]

1396-6-22 12:15:51 +00:00 30 مهر , 1395|Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

بیست و چهارمین کنگره جراحان ارتوپدی ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در بیست و چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران زمان برگزاری: 5 لغایت 9 مهر 1395 مکان همایش: تهران، مرکز همایش های بین المللی رایزن [...]

1396-6-25 14:07:22 +00:00 9 مهر , 1395|Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

چهارمین همایش جراحی زانو و آرتروسکوپی

حضور شرکت شفاتاب دارو در چهارمین همایش دو سالانه بین المللی انجمن جراحی زانو ، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران زمان برگزاری: 28 لغایت 31 اردیبهشت 1395 مکان [...]

1396-6-22 12:39:06 +00:00 31 اردیبهشت , 1395|Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه