اخبار و مقالات پزشکی

آرتریت روماتوئید چیست؟

(RA) آرتریت روماتوئید یا Rheumatoid arthritis آرتریت روماتوئید یا روماتیسم مفصلی یک اختلال التهاب مزمن و سیستمیک با علت ناشناخته می باشد که با درد و تورم قرینه در چندین [...]

آرتروز یا Osteoarthritis چیست؟

 اُستئوآرتریت آرتروز یا Osteoarthritis   چیست؟ به لاتین معانی بخش بخش کلمه Osteoarthritis به صورت زیر می باشد. Osteo: استخوان Arthr: مفصل Itis: التهاب آرتروز شایعترین فرم بیماری آرتریت می باشد، [...]

پوکی استخوان

پوکی استخوان ( Osteoporosis یا اُستئوپروز) چیست؟ پوکی استخوان شایع ترین بیماری متابولیک استخوان است، در این بیماری میزان ماده مینرال و ماده آلی استخوان به طور متناسب کاهش می یابد. [...]