چهارمین همایش جراحی زانو و آرتروسکوپی

///چهارمین همایش جراحی زانو و آرتروسکوپی

چهارمین همایش جراحی زانو و آرتروسکوپی

حضور شرکت شفاتاب دارو در چهارمین همایش دو سالانه بین المللی انجمن جراحی زانو ، آرتروسکوپی و آسیب های ورزشی ایران

زمان برگزاری: 28 لغایت 31 اردیبهشت 1395

مکان همایش: تهران

1396-6-22 12:39:06 +00:00 Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه