دهمین کنگره سالیانه روماتولوژی ایران

///دهمین کنگره سالیانه روماتولوژی ایران

دهمین کنگره سالیانه روماتولوژی ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در دهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی انجمن روماتولوژی ایران

زمان برگزاری: 28 لغایت 30 مهر 1395

مکان همایش: تهران

1396-6-22 12:15:51 +00:00 Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه