بیست و چهارمین کنگره جراحان ارتوپدی ایران

///بیست و چهارمین کنگره جراحان ارتوپدی ایران

بیست و چهارمین کنگره جراحان ارتوپدی ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در بیست و چهارمین کنگره انجمن جراحان ارتوپدی ایران

زمان برگزاری: 5 لغایت 9 مهر 1395

مکان همایش: تهران، مرکز همایش های بین المللی رایزن

1396-6-25 14:07:22 +00:00 Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه