بیستمین کنگره طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

///بیستمین کنگره طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

بیستمین کنگره طب فیزیکی توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

حضور شرکت شفاتاب دارو در بیستمین کنگره سالیانه طب فیزیکی، توانبخشی و الکترودیاگنوز ایران

زمان برگزاری: 11 لغایت 13 اسفند 1395

مکان همایش: تهران، مرکز همایشهای بین المللی رازی

1396-6-22 22:20:34 +00:00 Categories: خبرنامه شفاتاب|بدون ديدگاه

ثبت ديدگاه